Rekrutacja zimowa (na semestr letni) ruszy 7 stycznia 2022 i potrwa do 18 lutego 2022!

Więcej informacji wkrótce!

 

UWAGA!

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia kandydat otrzyma skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które może odbyć we wskazanej przez uczelnię przychodni. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów wystawia lekarz medycyny pracy.

Przed rozpoczęciem studiów kandydat jest zobowiązany dostarczyć to zaświadczenie lekarskie do odpowiedniego dziekanatu!