Słowo od Rektora na nowy semestr

Słowo od Rektora na nowy semestr

Szanowni Studenci i Pracownicy PWSZ w Elblągu,

rozpoczynamy semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Mimo naszych nadziei na powrót do tradycyjnego kształcenia, pandemia COVID-19 wymusza kontynuację stosowania technik zdalnego nauczania. Jednakże w miarę poprawy warunków oraz łagodzenia obostrzeń sanitarnych zwiększany będzie udział zajęć prowadzonych w Uczelni.

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie członków społeczności PWSZ w Elblągu, wprowadziliśmy  szereg zasad i zaleceń ujętych w Regulaminie Sanitarnym. Będą one konsekwentnie wyznaczać nasze działania, także w tym semestrze. Ponadto:

Będziemy aktywnie reagować na zmieniające się warunki pandemii, monitorować i minimalizować zagrożenia oraz na bieżąco aktualizować zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

W obszarze dotyczącym praktyk zawodowych sukcesywnie będziemy wdrażać rozwiązania wypracowywane z udziałem różnych grup interesariuszy, z uwzględnieniem warunków sanitarnych i poszanowaniem ich zakresu decyzyjności.

Mając na uwadze złożoność sytuacji pandemicznej, będziemy promować aktywności służące wzajemnemu wsparciu i pomocy w procesie uczenia się, a także w sytuacjach społecznych i osobistych.

 

W nowym semestrze życzę wielu sukcesów dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

 dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni                

 Rektor PWSZ w Elblągu


Data publikacji: 25 lutego 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry