10.07.2020

Zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych pow. 30 000 EURO jakie zamierza przeprowadzić w 2020 roku. 

Plan zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 r. 10-07-2020 r.

 

12.03.2020

Zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych pow. 30 000 EURO jakie zamierza przeprowadzić w 2020 roku. 

Plan zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 r. 12-03-2020 r.